Vi tar ansvar och kompenserade för vårt koldioxidavtryck

10.2.2021

Kampen mot klimatförändringar är för närvarande en av de viktigaste värdena för ansvarsfullt företagande och vi strävar efter att systematiskt minska vårt koldioxidavtryck. År 2019 lyckades vi med det och vårt koldioxidavtryck minskade med 14,7% sett till tillväxten i vår verksamhet.

Att beräkna det årliga koldioxidavtrycket är ett viktigt steg mot en mer ansvarsfull verksamhet och ger ett tydligt mått på ett företags klimatpåverkan. Med hjälp av beräkningarna har vi kunnat identifiera områden vars utsläpp vi enkelt kan minska med vårt egna agerande, exempelvis genom att använda oss av godstransporter med låga utsläpp.

Medan vårt mål är att göra saker smartare år efter år och med lägre utsläpp kommer vi inte ifrån att vissa utsläpp inte går att undvika. Det är därför vi har beslutat oss för att att kompensera årligen för de utsläpp vi gör oss skyldiga till.

Under 2019 genererade hela vår verksamhet 112 ton utsläpp. Finska Green Carbon har valts ut som vår partner för att kompensera för hela vårt koldioxidavtryck.

Vi delade upp vårt koldioxidavtryck i två olika projekt:

  1. Vi kompenserade 40% av våra utsläpp med Green Carbons skogs-kolsänkor.
    Green Carbon skapar tillsammans med finska skogs- och markägare kolsänkor samt åstadkommer en bättre kolbindningsförmåga för redan befintliga kolsänkor. Koldioxiden i luften är binds i våra skogar och dess effektivitet är direkt kopplad till skogens tillväxt. Våra skogar fungerar som viktiga kolsänkor och ju mer de växer, desto bättre binder de koldioxid.
  2. Vi kompenserar de återstående 60% av våra utsläpp genom en välkänd och högt ansedd Gold Standard-certifierad kompensationsaktör. Vi valde projektet “Effektivare ugnar” i Peru som ett lämpligt mål för oss.

    Syftet med projektet är att förse lokalbefolkningen med effektivare ugnar, vilket minskar mängden ved som behövs för matlagning samt att minska mängden lokal skövling av skog. Projektet kommer även att minska koldioxidutsläppen genom användningen av de nya ugnarna. Hittills har projektet minskat koldioxidutsläppen med nästan två miljoner ton.
    Som ett resultat av projektet har fler än 141 000 familjer redan fått tillgång till effektivare ugnar, vilket möjliggör snabbare matlagning. Dessutom kommer skorstenar att installeras samtidigt som installationen av de nya ugnarna genomförs, vilket avsevärt minskar exponeringen för rök.
0 0 votes
Article Rating
Prenumeration
Notify of
guest

0 Kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Back to top