Leveranstider

Här uppdaterar vi förhandsbeställnings och efterleveransernas tidtabeller. Observera att tiderna alltid är ungefärliga och har uppskattats med den information vi haft för tillfället, samt att det även kan uppstå problem i produktionen som senarelägger leveranserna. Vi skickar ut produkterna direkt när vi fått in de i lager

  • Drizzle förhandsbeställning: (Uppdaterad 12/9 2019)
    • Första leveransen kommer in i början av augusti. – Alla produkter levererade
    • Andra leveransen kommer in i slutet av augusti. – Alla produkter levererade